Научно-производственная фирма "ИМКАС"

Приложение 1. Словарь военно-технических терминов по стрелковому оружию

Условные сокращения
Умовні позначення

ав.

авиация

 

перен.

переносное значение

арт.

артиллерия

 

предварит.

предварительный

в знач. сущ.

в значении существительного

 

предл.

предлог

воен.

военное дело

 

прил.

прилагательное

геод.

геодезия

 

прич.

причастие

ед.

единственное число

 

разг.

разговорное слово

ист.

история

 

сист.

система

л.

либо

 

см.

смотри

мат.

математика

 

сов.

совершенный вид

мед.

медицина

 

спец.

специальный термин

метеор.

метеорология

 

страд.

страдательный залог

мех.

механика

 

сущ.

существительное

мн.

множественное число

 

техн.

техника

многокр.

многократный глагол

 

усилит.

усилительное

нареч.

наречие

 

уст.

устаревшее слово (выражение)

неоконч. д.

неоконченное действие

 

физ.

физика

нескл.

несклоняемое (существи­тельное)

 

эл.

электроника

несов.

несовершенный вид

 

 

 

 

 


 

А

 

автомат

 

автомат

автоматический

 

автоматичний

  ~ кий огонь

 

автоматичний вогонь

  ~ кое оружие

 

автоматична зброя

акустика

 

акустика

акустический

 

акустичний

  ~ кая мощность

 

акустична потужність

  ~ кое сопротивление

 

акустичний опір

антикоррозионный

 

антикорозійний

аэродинамика

 

аеродинаміка

  а. больших скоростей

 

аеродинаміка великих швидкостей

  а. гиперзвуковых скоростей

 

аеродинаміка гіперзвукових швидкостей

аэродинамический

 

аеродинамічний

  ~ кий тормоз

 

аеродинамічне гальмо

аэрозоль

 

аерозоля, -лі

 

 

 

 

Б

 

баллистика

 

балістика

  б. внешняя

 

зовнішня балістика

  б. внутренняя

 

внутрішня балістика

баллистический

 

балістичний

  ~ кая трасса

 

балістична траса

  ~ кие условия стрельбы

 

балістичні умови стріляння (стрільби)

беглый огонь

 

швидкий вогонь

беззвучный

 

беззвучний

беспламенный

 

безполуменевий

бесшумный

 

безшумний, безшумовий

боевые свойства

 

бойові властивості

боёк

 

розбивач, -ча, твор. -чем

  б. ударника

 

розбивач ударника

боеприпасы

 

бойові (бойні) припаси, стріливо, боєприпаси

  боеприпасы стрелковые

 

стрілецькі набої

бой

 

бій (бою, боєм)

бронежилет

 

панцерожилет

бронепробиваемость

 

панцеропробивність, -ності

 

 

 

 

В

 

вектор скорости

 

вектор швидкості

величина погрешности

 

величина похибки

вероятность (и)

 

ймовірність, -ності

  в. подрыва

 

ймовірність підривання

  в. поражения

 

ймовірність ураження

вероятное отклонение

 

ймовірне відхилення

вещество

 

речовина

  в. зажигательное

 

запальна речовина

взаимодействие техн.

 

взаємодія, взаємочин; -ну

взрыв

 

вибух, -ху

взрыватель

 

1. підривник, -ка, висадник;

2. запальник, детонатор

взрывной источник звука

 

вибухове джерело звуку

взрывчатый

 

вибуховий

  ~ тое детонирующее вещество

 

детонаційна вибухова речовина

  ~ тое инициирующее вещество

 

ініціювальна вибухова речовина

винтовка

 

кріс, гвинтівка

  в. автоматическая

 

автоматичний кріс, автоматична гвинтівка

вихрь

 

вихор, -хору л -хру

внешний осмотр

 

зовнішній (зверхній) огляд

внутренний

 

внутрішній

военная терминология

 

військова термінологія

возвратный механизм

 

зворотний механізм

возгорание

 

займання, загоряння, спалахування

воздушный поток

 

повітряний потік

войска специального назначения

 

війська спеціального призначення

волна взрывная

 

вибухова хвиля

волновое сопротивление

 

хвильовий опір

вооружение стрелково-пушечное

 

озброєння стрілецько-гарматне

воспламенение

 

запалення, спалахування

воспламенитель

 

запалювач, -ча, твор. -чем, запальник

вспышка

 

спалах, -ху

втулка

 

1. вісяниця; (цапфа) утулок, -лка;

2. (пробка) затичка

входной

 

вхідний

вылет

 

виліт, -лету

  в. пули

 

виліт кулі

высота прицела

 

висота мірника

выстрел

 

постріл, -лу, стріл, -лу

  производить, произвести в.

 

стріляти, вистрілити

выхлоп

 

вихлоп, -пу, випуск, -ку

выхлопной

 

вихлопний

выходной

 

вихідний

  ~ ная часть

 

вихідна частина

 

 

 

 

Г

 

газ

 

газ, - зу

  г. газогенераторный

 

газогенераторний газ

газовое облако

 

газова хмара

гильза

 

гільза

гиперзвук

 

гіперзвук, -ку

глухой

 

глухий

глушитель

 

глушник, -ка

градус

 

градус, ступінь, -пеня, -нем

 

 

 

 

Д

 

давление (действие)

 

тиск, ку; тиснення, натиск, -ку

  д. газов

 

тиск газів

дальность

 

далекість, -кості

  д. действия

 

далекість дії

  д. полета пули

 

далекість лету кулі

  д. прямого выстрела

 

далекість прямого (простого ) пострілу

  д. прицельная

 

мірникова далекість

  д. стрельбы

 

далекість стріляння (стрільби)

данные

 

дані, -них

  ~ ные исходные

 

вихідні дані

  ~ ные тактико-технические

 

тактико-технічні дані

действие разрушительное

 

руйнівна дія

демаскировка

 

демаскування

демаскирующие признаки

 

демаскувальні ознаки

демпфер

 

глушник, -ка, демпфер

детонатор

 

запальник, детонатор

диаграмма

 

діаграма

достоверность информации

 

певність інформації

дуло

 

дуло; (пушки - еще) жерло, -ла

дульный

 

дуловий, жерловий

  ~ ная энергия

 

жерлова енергія

  ~ ное пламя

 

жерлове полум’я

  ~ ный срез

 

дуловий зріз

 

 

 

 

Ж

 

жаростойкий

 

жаростійкий

желатинообразный

 

желатинуватий

живучесть

 

живучість, -чості

  ж. артиллерийского ствола

 

живучість жерла

  ж. оружия и военной техники

 

живучість зброї та військової техніки

 

 

 

 

З

 

зажим

 

1. затиск, -ку;

2. спец. затискач, -ча; твор. -чем.

зажимное приспособление

 

затискне пристосування

(затискний пристрій)

заклинивание

 

заклинювання

замедление

 

1. сповільнення, уповільнення;

2. (задержка) затримання, загаяння, баріння

замер

 

вимір; -ру,

виміряння, вимірювання, міряння

затвор

 

затвор, замок, -мка

звук

 

звук, -ку

звуковой порог

(порог слышимости)

 

звуковий поріг

(поріг чутності)

звукозаписывающая аппаратура

 

звукозаписувальна апаратура

звукомаскировка

 

звукомаскування

звукометрический

 

звукометричний

звукометрия

 

звукометрія

звукорассеивающий

 

звукорозсіювальний, звукорозсівний

  ~ щий слой

 

звукорозсіювальний шар

зона

 

зона

  з. поражения

 

зона ураження (знищення)

  з. распространения ударной волны

 

зона поширення ударної хвилі

 

 

 

 

И

 

избыточный

 

надлишковий

изготовлять, изготовить

 

виготовляти, виготовити, -влю, -виш,

виготувати, -тую, -туєш

излучатель

 

випромінювач, -ча, -чем

измерение

 

1. вимірювання; 2. вимір, -ру, обмір, - ру

измеритель течений

 

вимірювач (вимірник) течій

измерительный комплекс

 

вимірювальний (вимірний) комплекс

импульс

 

імпульс

импульсный

 

імпульсовий, імпульсний, 

инжектор

 

інжектор

интерференция

 

інтерференція

испытание

 

випробування, випробування, випроба, проба

  и. в безэховой камере

 

випробовування в безлуновій камері

  и. в полном объеме

 

випробовування в повному обсязі

  и. в рабочих условиях

 

випробування в робочих умовах

  и. выборочное

 

вибіркове випробовування

  и. приёмо-сдаточное

 

приймально-здавальне випробовування

испытательный

 

випробний, іспитовий; (исследовательский) дослідний

испытывать, испытать

 

випробовувати, -вую, -вуєш,

випробувати, -бую, -буєш, випробувати

истекать, истечь

 

витікати, витекти

исходные данные

 

вихідні дані

 

 

 

 

К

 

калибр

 

калібр, -ру

карабин

 

кріс, (в кавалерии) карабін, крісик

кинетический

 

кінетичний

  ~ кое оружие

 

кінетична зброя

компенсатор

 

компенсатор

коэффициент

 

коефіцієнт

  к. волнового сопротивления

 

коефіцієнт хвильового опору

  к. звуконепроницаемости

 

коефіцієнт звуконепроникності

  к. отражения звуковых волн

 

коефіцієнт відбивання звукових хвиль

  к. поглощения звуковой энергии

 

коефіцієнт поглинання звукової енергії

  к. преломления звука

 

коефіцієнт заломлення звуку

  к. пространственного затухания звука

 

коефіцієнт просторового згасання звуку

  к. рассеивания звука

 

коефіцієнт розсіву звуку

кувырканье

 

перевертання

кучность

 

густість, -тості, купчастість, -тості

  к. попадания

 

купчастість (густість) влучання

  к. стрельбы

 

купчастість (густість) стріляння (стрільби)

 

 

 

 

 

Л

 

линия

 

лінія

  л. выстрела

 

лінія пострілу

  л. полета пули

 

лінія лету кулі

  л. прицеливания

 

націльна лінія

 

 

 

 

М

 

магазин

 

магазин, -ну, склад, -ду

  м. боеприпасов

 

стріливний магазин, магазин бойових припасів

  м. патронный

 

магазин для набоїв

малокалиберный

 

малокалібровий

малокалиберное стрелковое оружие

 

дрібнокаліберна стрілецька зброя

маскирование огня

 

маскування вогню

материал взрывной

 

вибуховий матеріал

мероприятия

 

заходи, -дів

механизм

 

механізм, -му

  м. возвратный

 

зворотний механізм

  м. выбрасывающий

 

викидальний механізм

  м. предохранительный

 

запобіжний механізм

мишень

 

мета; ціль, -лі, твор. -ллю

м. для выверки прицельных приспособлений

 

мета для вивірення мірникових пристосувань (пристроїв)

мощность

 

(могущество) могутність, -ності, потужність, - ності;

(сила) сила; (мощь) міць, (моці)

  м. оружия

 

потужність зброї

 

 

 

 

Н

 

набивка

 

1. (действие) набивання, наповнювання, наповнення;

2. (материал) щільниця

нагружать, нагрузить

 

навантажувати, -жую, -жуєш, навантажити;

(работой) обтяжувати, -жую, -жуєш, обтяжити

нагрузка

 

навантаження;

(о крыле самолета) обтяження

  н. внутренняя

 

внутрішнє навантаження

  н. возрастающая

 

навантаження, що зростає;

збільшуване навантаження

  н. допустимая

 

допустиме навантаження

накладка ствольная

 

надложе

нарез

 

наріз, -зу, нарізування

  н. параллельный

 

рівнобіжний (паралельний) наріз

нарезка

 

(действие) нарізування; різь, -зі, твор. -ззю

  н. винтовая

 

гвинтова різь

нарезное оружие

 

нарізна зброя

насадка

 

насад; -ду

недостаток

 

1. (нехватка) недостача, -чі, нестача;

2. (отсутствие - ещё) брак, -ку, відсутність, -ності

неустойчивый

 

нестійкий, хиткий

 

 

 

 

О

 

область

 

область, обшир, -ру

  о. повышенного давления

 

область (обшир) підвищеного тиску

  о. пониженного давления

 

область (обшир) зниженого тиску

образец оружия

 

зразок зброї

обтекаемый

 

обтічний, зализаний

обтекающий

 

обтікальний, обтічний

обтюратор

 

обтюратор

объем

 

1. физ., мат. об’єм, -му;

2. (размеры) обсяг, -гу, розмір, -ру;

3. (сосуда) місткість, -кості

огневая мощь

 

вогнева міць

огнестрельный

 

(преимущ. об оружии) вогнепальний, вогнестрільний

огонь

 

вогонь, -гню

  о. вести

 

стріляти

  о. непрерывный

 

безупинний вогонь

одинокий

 

поодинчий, поодинокий, одинарний

  ~ ный огонь

 

поодинчий вогонь

оружие

 

зброя

  о. автоматическое

 

автоматична зброя

  о. бесшумное

 

безшумова зброя

  о. высокоточное

 

високоточна зброя

  о. инфразвуковое

 

інфразвукова зброя

  о. кинетическое

 

кінетична зброя

  о. на новых физических принципах

 

зброя за новими фізичними принципами

  о. нарезное

 

нарізна зброя

освоение

 

освоєння, освоювання; опанування, опановування

останавливающий

 

зупинний

ось рассевания

 

вісь розсіву

отверстие

 

отвір, -вору

  о. входящее пули

 

вхідний отвір кулі

  о.  газоотводящее

 

газовідвідний отвір

отдача

 

1. (действие) віддання; віддавання; 2. (орудия) відбій, - бою

отклонение пули

 

відхилення кулі

отражение

 

(действие) відбиття,

(неоконч. д.- ещё) відбивання

отраженный

 

відбитий

охлаждение

 

(действие) охолодження;

(неоконч. д.- ещё) охолоджування

 

 

 

 

П

 

паз

 

гара, впуст, паз

  п. вертикальный

 

прямовисна (вертикальна) гара,

прямовисний (вертикальний) впуст

  п. кольцевой

 

кільцева гара, кільцевий впуст

  п. скошенный

 

скісна гара, скісний впуст

  п. продольный

 

поздовжня гара, поздовжній впуст

параметр

 

параметр

  ~ ры военной техники

 

параметри військової техніки

  ~ ры газов при входе сопла

 

параметри газів при вході сопла

патрон

 

набій, -бою

перегородка

 

переділка

перекос

 

перекіс, -косу

перепад давления

 

перепад тиску

пламегаситель

 

пломенегасник, полум’ягасник

пламеотражатель

 

пломеневідбивач, -ча, полум’явідбивач

площадь

 

площа

  п. попаданий

 

площа влучень

  п. рассеивания

 

площа розсіву

    в вертикальной плоскости

 

у прямовисній (вертикальній) площині

    в горизонтальной плоскости

 

у горизонтальній (поземній) площині

поглотитель

 

поглинач, -ча, -чем;

вбирач, -ча, -чем

поглощать, поглотить

 

вбирати, увібрати (вберу, вбереш)

поглощение звука

 

поглинання звука

покрытия акустические

 

акустичні покриття

полигон

 

полігон, -ну

  п. винтовочный

 

крісовий (гвинтівковий, рушничний) полігон

  п. научно-исследовательский

 

науково-дослідний полігон

полость

 

порожнина

помешать

 

перешкодити, -джу, -диш,

стати (стану, станеш) на перешкоді;

перебити, -б’ю, -б’єш,

завадити, -джу, -диш

попадание

 

влучання, влучення

  ~ ния вероятность

 

ймовірність влучення (влучання)

поправка

 

1. (действие) поправлення, поправляння;

лагодження, полагодження; виправлення, виправляння;

2. (изменение) поправа, поправка

  п. прицела

 

поправка мірника

поправочный

 

поправковий

  ~ ный коэффициент

 

поправковий коефіцієнт

поражаемость

 

уражуваність, -ності

поражать, поразить

 

уражати, уражувати, -жую, -жуєш;

(ударять) ударяти, ударити;

(попадать) влучати, влучити

поток

 

потік, -току

прицельный

 

мірниковий, націльний

  ~ ная линия

 

націльна лінія

пробивная способность

 

пробивна здатність

продолжительность

 

тривалість, -лості

продолжительный

 

тривалий, довгочасний

противодавление

 

протитиск, -ку

противодействие

 

протидіяння, протидія;

(сопротивление) опір (опору);

(препятсвие) перепона, завада

противодействовать

 

чинити (чиню, чиниш) опір, ставити, -влю, -виш опір, перешкоджати

противошумный

 

протишумовий

пружина

 

пружина

  п. возвратная

 

зворотна пружина

  п. спиральная

 

спіральна пружина

  п. ствольная

 

цівкова пружина

  п. тарелочная

 

тарілкувата пружина

пружинистый

 

пружинистий, пружнястий

пуля

 

куля, стріливо

  п. обтекаемая

 

обтічна куля

  п. со смещенным центром тяжести

 

куля зі зміщеним центром ваги

  п. тупоконечная

 

тупа куля

 

 

 

 

Р

 

разброс

 

розкид, -ду

разлет пуль

 

розліт куль

расход

 

1. (действие) розхід, -ходу;

2. (затрата) витрата, витрачання

расхождение

 

розходження

расчетный

 

розрахунковий

  ~ ная траектория

 

розрахункова траєкторія

регистрация

 

реєстрування, реєстрація

режим огня

 

режим вогню

рикошет

 

рикошет, -ту; відбій, -бою

рикошетировать, рикошетить

 

рикошетувати, рикошетити, відбивати, відбити

 

 

 

 

С

 

самовозгорающееся вещество

 

самозапалювальна речовина

самозарядное оружие

 

самозарядна зброя

сжатость

 

стислість, -лості

сила

 

сила; (мощь) потуга, міць

  с. отдачи

 

сила віддачі

  с. пробойная

 

пробивна сила

  с. торможения

 

сила гальмування

  с. убойная

 

убивча сила

скачок

 

скік (скоку); стрибок, -бка

скорострельность

 

швидкострільність, -ності

  с. оружия

 

швидкострільність зброї

скорость

 

швидкість, -кості

  с. начальная

 

початкова швидкість

  с. окончательная

 

кінцева швидкість

  с. гиперзвуковая

 

гіперзвукова швидкість

  с. дозвуковая

 

дозвукова швидкість

  с. сверхзвуковая

 

надзвукова швидкість

  с. трансзвуковая

 

трансзвукова швидкість

  с. стрельбы

 

швидкість стріляння (стрільби)

слышимость

 

чутність, -ності

смещение

 

1. (действие) зміщення, зміщання, зміщування; зсування, зсовування;  усування;

2. (состояние) зміщення;

3. (сдвиг - ещё) зсув, -ву, зсунення

снайпер

 

снайпер, потайний стрілець

соединитель

 

з’єднувач, -ча, -чем

соединительный

 

поєднальний, сполучний

сопротивление

 

опір (опору); (сопротивляемость) опірність, -ності

спусковой механизм

 

спусковий механізм

срез

 

(действие) зрізування; зрізок

  с. дульный

 

цівковий (дуловий) зрізок (зріз)

ствол

 

(оружия) ствол, цівка; (пушки) жерло 

стравливание

 

1. попускання; 2. випускання

стрелковый

 

стрілецький; (мото) піхотний

стрельба

 

стріляння, стрільба, стрілянина

  с. беглым огнем

 

стріляння (стрільба) швидким вогнем

  с. боевая

 

бойове стріляння

  с. из стрелкового оружия и гранатометов

 

стріляння із стрілецької зброї та гранатометів

  с. очередями

 

стріляння чергами

  ~ бы кучность

 

нерозсівність стріляння

струйный

 

струминний

  ~ ное течение

 

струминна течія

струя

 

струмінь, -меня, -менем; струмина;

(течение) течія

существенный

 

істотний, посутній, суттєвий

 

 

 

 

Т

 

темп стрельбы

 

темп стріляння (стрільби)

теплозащитный

 

теплозахисний, теплоізоляційний

техника

 

техніка

  т. выстрела

 

техніка пострілу

  т. стрельбы

 

техніка стріляння

технический 

 

технічний

  ~ кая документация

 

технічна документація

    конструкторская

 

конструкторська

    нормативно-техническая

 

нормативно-технічна

    эксплуатационная

 

експлуатаційна

течение

 

1. (действие) біг, -гу, хід (ходу);

(протяжение – о времени) перебіг, -гу, спливання; 2. (поток воды) течія 

  ~ ния струйные

 

струминні течії

точечный

 

крапковий; мат. точковий

травить газ

 

випускати газ

турбулентность

 

турбулентність, -ності

 

 

 

 

У

 

угол прицеливания

 

кут прицілювання

ударник

 

розбивач, -ча, ударник

уступ

 

уступ, -пу; (горы) залом, -му,

прискалок, -лка; приступок, - пка

утечка

 

(жидкости, газа) витік, -току;

(потеря) втрата

 

 

 

 

Ф

 

факел

 

смолоскип; техн. факел

фактор

 

чинник, фактор; мат. фактор

фланец

 

фланець, -нця, криси, -сів

форкамера

 

форкамера

фронт ударной волны

 

чолова лінія ударної хвилі

 

 

 

 

Х

 

ход затвора

 

хід замка (затвора)

 

 

 

 

Ц

 

цевье

 

ложе, підцівник

цельнотянутый

 

суцільнотягнений

центр

 

1. центр, -ру, осередок, -дку;

2. мат., физ. центр, -ра

  ц. рассеивания

 

центр розсіву

  ц. сопротивления

 

центр опору

  ц. тяжести

 

центр ваги

 

 

 

 

Ч

 

червяк

 

техн. шнек, -ка

червячный

 

шнековий

 

 

 

 

 

 

 

Ш

 

шаг

 

крок, -ку; ступінь, -пеня

  ш. нареза

 

крок нарізу

шайба

 

шайба, витка

 

 

 

 

Щ

 

щель

 

щілина, шпара, шпарина

 

 

 

 

Э

 

эллипс рассеивания

 

еліпс розсіву